31 July 2013

Back, Back, Back


I forgot about my blog 'cause of some stupid things, here I am again!
One pretty simple white outfit with plaid shirt and some red details. 

* * *

Zapostavio sam blog zbog nekih manje bitnih stvari, ali evo mene ponovo!
Jedan skoro jednostavan beli outfit dopunjen kariranom košuljom i crvenim detaljima.